Rezultate

          Acest proiect urmărește dezvoltarea unei noi direcții de cercetare conformă cu strategia de dezvoltare a INFLPR în contextul în care aproximativ 40% din aplicațiile propuse de institut sunt bazate pe tehnica de ablație laser. Studiile fundamentale concentrate pe formarea structurilor complexe de nitruri, carburi si oxizi vor permite stabilirea unei baze de date de spectroscopie optica de emisie pentru materialele studiate in cadrul INFLPR. După dezvoltarea si implementarea sistemului de monitorizare sincrona în timp real a plasmei de ablație se va aplica pentru patentarea tehnologiei dezvoltate. Pe parcursul proiectului se vor organiza doua seminare ce vor fi concentrate pe aspecte esențiale ale monitorizării plasmei în timp real și pe prezentarea sistemului comunității cu beneficiile aduse. Alte rezultate urmărite sunt expansiunea colaborărilor pe plan internațional cu grupuri din Irlanda, Cehia sau Franța ce utilizează și implementează tehnica PLD pentru aplicații tehnologice. De asemenea se urmărește și efectuarea unui stagiu de cercetare la unul din aceste grupuri. Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi prezentate la conferințe internaționale prin 4 comunicări orale și o prezentare de tip poster și 5 articole în reviste cotate ISI.